Novi Sad proslavio 267. rođendan


Novi Sad je proslavio 267. rođendan u znak sećanja na prvi februar 1748. godine, kada je od carice Marije Terezije, dobio status slobodnog kraljevskog grada, i pravo na sudsku, zakonodavnu, izvršnu vlast i samostalno ubiranje poreza. Došli su gosti iz 23 prijateljska grada, republičke, pokrajinske i vlade Kosova. Za širenje lepe slike Novog Sada u svetu, tradicionalnu februarsku nagradu ove godine dobio je Dušan Kovačević, direktor Egzita festivala.