Novi sistem naplate poreza i doprinosa po odbitku predstavljen je u Skupštini Vojvodine

Novi sistem naplate poreza i doprinosa po odbitku, predstavljen je u Skupštini Vojvodine. Njegova primena najavljena je od 1. januara 2014. godine i posvećen je primenama fiskalnih poreskih formi.