Vlada Republike Srbije donela je odluku da u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama radno vreme počinje u 7:30 časova i završava se u 15:30 časova.