Novosadska toplana potpisala je Ugovor o izgradnji kogeneracionog postrojenja na Toplani “Zapad” sa kompanijom “Energotehnika-Južna Bačka”.Ugovor je potpisan u okviru Programa “Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji–faza IV”.