Novosadski đaci poslali pomoć svojim vršnjacima na Kosovu i u delovima ugroženim poplavama


Učenici novosadskih i srednjih škola prikupili su humanitarnu pomoć za svoje vršnjake na Kosovu i Metohiji i za đake sa poplavama pogođenog područja.