Najstariji dnevni list u Vojvodini na srpskom jeziku,” Dnevnik”, obeležio je danas 73 godine svog rada i postojanja, u prisustvu zaposlenih i gostiju.