Domu zdravlja Novi Sad svečano je uručeno devet novih vozila za Službu kućnog lečenja. Grad Novi Sad je za nabavku vozila iz budžeta izdvojio 11,5 miliona dinara.