Obeležavanje Međunarodnog dana starih


Danas su su Srbiji, kao i u mnogim drugim društvima, stari zapostavljeni i skrajnuti. Već tradiconalno, Međunarodni dan starih – 1. oktobar će biti obeležen nizom manifestacija, kako bi se skrenula pažnja na probleme starijih osoba, kojih u našoj zemlji ima više od 1,7 miliona. Danas je na Trgu slobode u Novom Sadu organizovana akcija Gerontoloskog centra „Novi Sad“ povodom međunarodnog dana starih ali, i povodom otvaranja manifestacije „Sunčana jesen života“.