Obeležen dan Međunarodnog dana bezbednosti na internetu


Danas se obeležava Međunarodni dan bezbednosti na internetu, koji ima za cilj da podigne svest i znanje o tome kako treba bezbedno koristiti internet.