Objavljen raspored popisa divljih objekata u Novom Sadu


Gradska uprava za inspekcije poslove objavila je Program popisa nezakonito izgađenih objekata na teritoriji Grada Novog Sada. Raspored je napravljen po mesnim zajednicama, a timovi za popis divlje gradnje na teren kreću već od 18. januara.
Kako je navedeno za ovaj posao građevinski inspektori dobiće 17 daljinomera, 17 ručnih GPS-ova, 17 laptopova, 17 tableta, 3 mobilna štampača. Takođe, u dokumentu se navodi da svaki inspektor treba da dobije službenu e-mail adresu.
Inspekcija raspolaže sa samo tri službena automobila, pa će dodatni automobili biti pozajmljeni od drugih gradskih uprava. Kako popis podrazumeva ulazak na privatni posed, svi članovi timova dobiće i identifikacione kartice.