Objavljena četiri konkursa iz oblasti rodne ravnopravnosti


Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova juče je objavio četiri konkursa za programe i projekte iz oblasti rodne ravnopravnosti, namenje udruženjima građana. Prvi konkurs namenjen je projektima koje udruženja realizuju u partnerstvu sa relevantnim institucijama i organizacijama javnog sektora, a kojima se sprovodi Program za zaštitu žena od nasilja u partnerskim odnosima. Drugi konkurs namenjen je programima i aktivnostima koji za cilj imaju unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama. To mogu biti programi kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal, podstiče angažman žena u lokalnoj zajednici kroz edukativne, kulturne, humanitarne i društveno korisne akcije, organizacija edukacija u oblasti tradicionalne i organske poljoprivrede ili podrška ekonomskom osnaživanjua žena. Treći konkurs usmeren je na ženske seoske organizacije, koje su često glavni promoteri i nosioci lokalnog društvenog dešavanja. U turističkoj ponudi Vojvodine u vidu raznih manifestacija, upravo su seoske ženske organizacije nosioci tih manifestacija u najvećem broju slučajeva. Četvrti konkurs je za podizanje organizacionih kapaciteta civilnog sektora za organizaciju i sprovođenje programa, skupova, edukacije u oblasti ravnopravnosti polova.