„Objedinjeno delovanje institucija u zaštiti od nasilja u porodici i nad ženama – praksa u Vojvodini“

Institucija Pokrajinskog ombudsmana, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, organizovala je konferenciju pod nazivom „Objedinjeno delovanje institucija u zaštiti od nasilja u porodici i nad ženama – praksa u Vojvodini“.Ovogodišnja konferencija posvećena je umrežavanju i zajedničkom delovanju institucija na lokalnom i pokrajinskom nivou sa naglaskom na ulogu zdravstvenih ustanova, dobrim primerima i efikasnim metodama rada.