Obnovljivi izvori energije – između potreba i mogućnosti 15.9.2016.


Reportaža sa Srpskog zelenog foruma „Obnovljivi izvori energije – između potreba i mogućnosti” održanog 15. 9. 2016