Obrazovanje treba prilagoditi potrebama privrede poručuju subotički privrednici

Obrazovanje treba prilagoditi potrebama privrede, poručuju subotički privrednici, pošto se suočavaju sa nedostatkom adekvatne radne snage. Sa druge strane, oni koji se bave zapošljavanjem poručuju da bi poslodavci trebalo da ublaže zahteve po pitanju iskustava i znanja stranih jezika, pošto obrazovanih ima. Međutim, u nevladinom sektoru i to obrazovanje dovode u pitanje, pošto smatraju da je sistem obrazovanja zastareo i da ga treba menjati, odnosno prilagoditi potrebama privrede, dok oni koji već imaju diplomu treba više da rade na sebi kako bi podigli sopstvenu konkurentnost u moru onih koji konkurišu za posao.