Očekuju se dobri prinosi šećerne repe

Kampanja prerade šećerne repe još nije završena, ali se procenjuje da će se odstupiti od prvih procena da nas očekuje prosečna godina u proizvodnji slatkog korena i šećera. U kompaniji Sunoko najavljuju rekorde, a u fabrici šećera u Senti potvrđuju da im je ova godina najuspešnija do sada, jer ke prerađeno oko 800.000 tona repe i proizvedeno 107.000 tona šećera.