Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova

U Sremskim Karlovcima održana je Treća međunarodna konferencija:
„Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“,
na kojoj je bilo reči o aktuelnim temama i pitanjima u vezi sa očuvanjem
i unapređenjem istorijskih gradova u uslovima savremenog života,

kao i o ulozi istorijskog grada u kontekstu identiteta, socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja.