Od 1. januara stupiće na snagu nove odredbe za penzionisanje

Od 1. januara stupiće na snagu nove odredbe za penzionisanje, ali promene se, za sada, odnose samo na žene – starosna granica za njihov odlazak u penziju pomera se za četiri meseca.