Od ponedeljka će Novi Sad dobiti 100 novih policajaca

Od ponedeljka će Novi Sad dobiti 100 novih policajaca, jer je 10. klasa završila obuku u Sremskoj Kamenici.U Novom Sadu će raditi 72 policajca i 28 policajki.