Od srede semafori na tri nove lokacije u Novom Sadu


Prema brojnim statističkim podacima pešaci su najugroženiji učesnici u saobraćaju .Kako bi se crne brojke smanjile na pojedinim rizičnim saobraćajnicama na kojima nema semafora, postavljaju se isti sa namerom da vozači ali i pešaci budu obazriviji u saobraćaju.