Od ukupno 31.100 zahteva za povraćaj oduzete imovine preko 11.000 podetno je iz Novog Sada

Od ukupno 31.100 zahteva za povraćaj oduzete imovine koji su, iz cele Srbije, do sada stigli u Agenciju za restituciju, pojedinačno najveći broj preko 11.000 podneto je u Novom Sadu. Rok za podnošenje zahteva za restituciju ističe 3. marta.