Odlazak u penziju – Nada Radovanović

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine obeležio je danas prigodom odlazak u penziju pomoćnika u ovom Sekretarijatu, zaduženog za investicije u energetici, Nadu Radovanović, koja je sumirajući svoj višegodišnji rad u Sekretarijatu istakla da je tokom tog perioda uspostavljena saradnja sa predstavnicima republičkog resornog Ministarstva iz oblasti Energetike, lokalnim samoupravama, privrednim komorama i zaiteresovanim investitorima, kao i sa javnim preduzećima iz oblasti energetike. – Sekretarijat je bio prepoznatljiv po svojoj podršci, kako lokalnim samoupravama na uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta, tako i na savetodavnoj podršci investitorima u obnovljive izvore energije i podizanju javne svesti o potrebi racionalnog korišćenja energije i korišćenja sopstvenih obnovljivih energetskih resursa. Brojnim projektima koje je Sekretarijat sufinansirao, a koji koriste obnovljive izvore energije (solarne energije, biomase, geotermalne energije), kao i projektima iz oblasti energetske efikasnosti, Sekretarijat je pružio konkretnu podršku, pre svega javnom, ali i privatnom sektoru u cilju održivog energetskog razvoja Vojvodine.