Održan Info-dan o programu Kreativna Evropa


U biblioteci Matice srpske pokrajinska Kancelarija Antena koja sarađuje sa kancelarijom Desk Kreativna Evropa Srbija, organizovala je Info-dan, čiji je cilj bio da se što većem broju ustanova i organizacija u kulturi iz Vojvodine, javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovanjem, kustosima i menadžerima u kulturi pojasne uslovi za konkurisanje projekata programa Kreativna Evropa. Matica Srpska je odlučila da proširi svoju delatnost i da se uključi u neke od projekata Evropske unije. Značaj realizovanju ovakvog jednog projekta ima za cilj da unapredi usluge, da proširi uslugu i omogući , korisnicima koji otežano pristupaju sadržajima biblioteke Matice srpske, poput osobama sa invaliditetom i osobama koje imaju poteškoća u čitanju, bolje uslove za rad.