Održan sastanak o izradi Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada


Održan je sastanak Koordinacionog tima kako bi utvrdili proces izrade Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada. Razvoj Strategije će omogućiti Novom Sadu da unapredi sistem implementacije , praćenja i procesa ostvarenja strateških ciljeva i bolju harmonizaciju lokalnih politika sa zakonima koje preporučuje Evropska unija za održive gradove.