Održan je sastanak Koordinacionog tima kako bi utvrdili proces izrade Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada. Razvoj Strategije će omogućiti Novom Sadu da unapredi sistem implementacije , praćenja i procesa ostvarenja strateških ciljeva i bolju harmonizaciju lokalnih politika sa zakonima koje preporučuje Evropska unija za održive gradove.