Održan sastanak u Institutu u Sremskoj Kamenici

Rezultati Regionalnog projekta Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i 12 vojvođanskih opština o brzom zbrinjavanju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, predstavljeni su na sastanku koji je održan u konferencijskoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici. Na sastanku je bilo reči o saradnji Instituta sa bolnicama i domovima zdravlja u Vojvodini, dosadašnjim iskustvima i ostvarenim rezultatima, kao i o unapređenju zdravstva u Vojvodini.