Održana je prezentacija o implementaciji odredbi Zakona o energetici i efikasnom korišćenju energije

U velikoj sali Skupštine Vojvodine održana je prezentacija o implementaciji obavezujućih odredbi Zakona o energetici i Zakona o efikasnom korišćenju energije. Takođe, ovom prilikom predstavljene su obaveze i mogućnosti kupaca električne energije, koji su priključeni na elektroenergetsku mrežu srednjeg napona, u skladu sa Zakonom o energetici i liberalizacijom tržišta električne energije od 1. januara 2014. godine.