Održana konferencija povodom borbe protiv korupcije


Konferencija „Borba protiv korupcije u Srbiji“ održana je u susret novom zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, a povod je i obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.