Danas je održana stručna konferencija projekta “Zaustavi – zaštiti – pomozi”. Tema konferencije je “Trauma i isceljenje – tretman psiholoških posledica za žene i devojke sa iskustvom porodičnog i seksualnog nasilja”.