Održano savetovanje o upravljanju projektnim ciklusima


Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu organizovao je savetovanje na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“. Teme su definisanje ciljeva i opredeljivanje sredstava za programe koje ralizuju udruženja građana, usluge tehničke pomoći organizacijama civilnog društva, konkursnu proceduru i dokumentaciju, kao i pomoć na finansije, planiranje budžeta, vizuelni identitet projekata i izveštavanje o njihovoj realizaciji.