Okrugli sto pod nazivom ,,Ko je nevidljivi radnik?“

Okrugli sto pod nazivom ,,Ko je nevidljivi radnik?“ održan je u Skupštini Vojvodine.Diskusija ima za cilj da ukaže na specifičnosti sivog sektora, definiše rizike po zdravlje i bezbednost na radu lica radno angažovanih u sivoj zoni privređivanja, istakne regulatorne okvire u kojima funkcioniše nadzor i kontrola ovog sektora i izazove sa kojima se vršioci nadzora suočavaju na terenu.