Opština Srbobran je uspostavlia saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu

Opština Srbobran je uspostavlia saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu radi rešavanja problema otpadnih voda.Za Srbobran i ostala dva naselja, Turiju i Nadalj, Fakultet tehničkih nauka je izradio projekte kanalizacionih sistema.