Opština Vršac raspisala konkurs za projekte socijalne zaštite


Opština Vršac raspisala je Javni konkurs za rad, finansiranje i sufinansiranje projekata/programa u oblasti unapređenja socijalne zaštite, zdravstvene podrške, unapređenja obrazovanja i inkluzivnog obrazovanja u Opštini Vršac za prvu polovinu tekuće 2016. godine u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 dinara.
Opština Vršac će raspodelom sredstava pomoći realizaciju projekata/programa iz oblasti socijalne zaštite, zdravstvene podrške, unapređenja obrazovanja i inkluzivnog obrazovanja maksimalno do iznosa od 500.000,00 dinara po jedom projektu-programu, koji doprinose razvoju i unapređenju sistema socijalne zaštite i pomoći ugroženim kategorijama i grupama u opštini Vršac sa sledećim prioritetima:
– Programi koji su usklađeni sa Strategijom razvoja socijalne politike u opštini Vršac
– Programi/projekti kojim će se konkurisati kod drugih izvora finansiranja, a u delu obaveznog učešća podnosioca zahteva
– Programi/projekti koji unapređuju život osoba sa invaliditetom u opštini Vršac
– Programi/projekti koji unapređuju život marginalizovanih grupa u opštini Vršac
– Programi/projekti vezani za unapređenje obrazovanja, inkluzivnog obrazovanja i rada sa mladima (učenicima, studentima)
– Programi/projekti koji predstavljaju inovaciju u lokalnom sistemu socijalne zaštite i drugi koji su obuhvaćeni strateškim razvojem socijalne zaštite u opštini Vršac.
Više možete saznati http://www.vrsac.com/active/sr-latin/home/preporucujemo/konkursi.html