Optimalni rok setve kuruza je kraj aprila

Setva kukuruza je u ranoj fazi, a optimalni rok za njen završetak je kraj aprila. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kažu da su setvu najraspostranjenije agrarne kulture dočekali spremno, sa širokom lepezom hibrida.