Osmaci će malu maturu na proleće polagati po novom konceptu

Osmaci će malu maturu na proleće polagati po novom konceptu. Pored zadataka iz srpskog i matematike, oni će rešavati i treći test koji će biti kombinacija gradiva pet predmeta – fizike, hemije, biologije, geografije i istorije.