Ozimi usevi, kada je krmno bilje u pitanju, nalaze se u dobroj kondiciji

Dr Dragan Milić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo izjavio je za našu televiziju da se ozimi usevi, kada je krmno bilje u pitanju, nalaze u dobroj kondiciji.