U Novom Sadu danas je potpisan protokol o saradnji između privatne “E gimnazije” iz Novog Sada i srpske pravoslavne opšte gimnazije “Kantakuzina Katarina Branković” iz Zagreba. Potpisani protokol predstavlja prvi sporazum između pravoslavne gimnazije iz Zagreba i neke škole u Srbiji.