Panorama 16. 3. 2015.


Emisija „Panorama“, 16. 3. 2015. , RTV Panonija
Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov, posetio je danas Tehnički fakultet «Mihajlo Pupin» u Zrenjaninu, gde je na zajedničkom sastanku predstavnika te visokoškolske ustanove, pokrajinske administracije i lokalne samouprave razgovarano o mogućnostima za proširenje kapaciteta fakulteta.