Panorama. Dani Podbare. Reortaža. 10.09.2016.

Na Podbari je održana tradicionalna manifestacija „DANI PODBARE“
koja je okupila veliki broj ljudi, ljubitelje muzike i folklora.

Cilj manifestacije je negovanje istorijskih činjenica i tradicionalnih vrednosti.