Poboljšanja u Gradskom zelenilu

Gradsko zelenilo je jedno od šest preduzeća koja su proglašena gubitašima poslednjih godina. Novo rukovodstvo napravilo je prve korake ka poboljšanju finansijskog stanja preduzeća. Reč je o projektima koji se odnose na održavanje zelenih površina u gradu po dinamici koju će odrediti ovo preduzeće, a sve u saradnji sa Zavodom za izgradnju grada.