Poboljšanje života pripadnika romske populacije

Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodine pokrenula je proces strateškog planiranja za period 2014-2017. godine. Glavni cilj je poboljšanje života pripadnika romske populacije, kroz projekte zapošljavanja i obrazovanja.