Počela multinacionalna komandno-štabna vežba Viking 18

Otvaranjem izdvojenog komandnog mesta u Republici Srbiji, danas je u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, započela multinacionalna komandno-štabna vežba podržana računarskim simulacijama „Viking 18“.Cilj vežbe je da unapredi obučenost učesnika (Vojske, Policije i civilnih organizacija) za reagovanja u sadašnjim i budućim multidimenzionalnim kriznim situacijama i mirovnim operacijama.

Otvarajući izdvojeno komandno mesto u Centru za obuku putem simulacija, oficir odgovoran za planiranje vežbe i vršilac dužnosti načelnika Uprave za obuku i doktrinu, pukovnik Boško Zorić izrazio je zadovoljstvo što nakon dugih i opsežnih priprema, otpočinje faza izvođenja vežbe, koju organizuju Oružane snage Kraljevine Švedske, a u saradnji sa Oružanim snagama SAD, kao zemlje podrške. – Republika Srbija, po drugi put organizuje izdvojeno komandno mesto. Ovo je vežba na tri nivoa, multinacionalna je i multifunkcionalna. Njen koncept podržava planiranje i izvođenje mulinacionalne operacije podrške miru u nestabilnom okruženju, baziranom na sveobuhvatnom pristupu, fokusiranje na saradnji i koordinaciji sa svim relevantnim akterima u zoni operacije, unutar njihovih nadležnosti i skladu sa mandatom misije UN – rekao je pukovnik Zorić koji je, u ime pripadnika Vojske Srbije, poželeo dobrodošlicu pripadnicima oružanih snaga SAD, Švedske, Austrije, Makedonije, BiH, Jermenije, Kazahstana, Moldavije, kao i predstavnicima međunarodnih i domaćih organizacija.

Oficir za planiranje vežbe je istakao da je zajedničkim radom potrebno ostvariti ciljeve vežbe među kojima je spomenuo unapređenje sposobnosti komande multinacionalne brigade, civilnih organizacija i policije za štabni rad i komandovanje i kontrolu snaga u multinacionalnom operativnom okruženju, unapređenje kooperativnosti i interoperabilnosti između partnera i regionalne vojno-vojne i civilno-vojne saradnje ali i promociju razumevanja, poverenja i saradnje među regionalnim zemljama učesnicima vežbe, međunarodnim organizacijama, nevladinim i vladinim nacionalnim organizacijama.

Rukovodilac vežbe i načelnik Centra za obuku putem simulacija, koji danas obeležava osam godina postojanja, pukovnik Mičo Branković, predstavio je scenario i glavne događaje i podsetio da je reč o najvećoj komandno-štabnoj distribuiranoj vežbi koja se organizuje u svetu, u kojoj učestvuju predstavnici 61 zemlje.– Glavno komandno mesto je u Švedskoj a izvodi se i na izdvojenim komandnim mestima, u Srbiji, Bugarskoj, Irskoj, Finskoj i, prvi put ove godine, u Brazilu. Ove godine ukupan broj učesnika u svetu je tri hiljade, dok je kod nas učešće uzelo 108 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, 40 pripadnika stranih oružanih snaga i 57 pripadnika policije i vladinih i nevladinih organizacija – rekao je pukovnik Mičo Branković.

Vežba „Viking 18“, koja traje do 26. aprila jedna je od najvećih međunarodnih vežbi na kojima je do sada učestvovala Vojska Srbije.