Pod hitno prevazići aktuelni konflikt

Na inicijativu pokrajinskog sekretara za zdravstvo doc. dr Zorana Gojkovića danas je održan sastanak na kojem su prisustvovali prof. dr Petar Slankamenac, v.d. direktora Kliničkog centra Vojvodine i prof. dr Snežana Brkić, dekan Medicinskog fakulteta u Novom Sadu .

Tema sastanka bili su višemesečno nerazumevanje i nedostatak volje i želje za definisanje međusobnih odnosa, koji su eskalirali u poslednja dva dana.

Napominjući da u ovoj situaciji najveće posledice trpe studenti i da je to nedopustivo, pokrajinski sekretar za zdravstvo doc. dr Zoran Gojković od sukobljenih strana zahtevao je da u skladu sa zakonom i važećim pravnim propisima što pre reše nesuglasice koje imaju.

S tim u vezi, dogovor je da će rukovodstvo Medicinskog fakulteta odmah pristupiti iznalaženju krajnjih rešenja u vezi načina finansiranja praktične nastave u Kliničkom centru Vojvodine i potpisivanja sporazuma o saradnji koji je u skladu sa pravnim propisima, opravdan i neophodan, a da će Klinički centar Vojvodine do tada izaći u susret studentima Medicinskog fakulteta i dopustiti nesmetano obavljanje nastave.

Potpisan sporazum o međusobno regulisanim obavezama stupiće na snagu 15. oktobra 2018. godine sa početkom nove školske godine.
Dekan Medicinskog fakulteta prof.dr Snežana Brkić uverila je pokrajinskog sekretara za zdravstvo da završetak ovogodišnjeg letnjeg semestra neće biti ugrožen zbog kratkotrajnog prekida praktične nastave.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo doc. dr Zoran Gojković zahvalio se predstavnicima obe institucije i poželeo svim studentima Medicinskog fakulteta, nastavnicima i saradnicima koji učestvuju u nastavnom procesu, uspešan završetak školske godine i predstojeće ispitne rokove.