Podrška Novosađanima koji su pretrpeli materijalnu štetu od poplava

Grad Novi Sad oformio je tim koji čine zaposleni u Upravi za komunalne poslove da pruži podršku Novosađanima koji su pretrpeli materijalnu štetu od poplava. Naime, u toku je postupak izdavanja rešenja o dodeli bespovratnih sredstava u skladu sa državnim programom obnove oštećenih objekata.