Podrška radu roditeljske telefonske linije kroz uplatnice Unicefa


Građani Novog Sada mogu da podrže rad roditeljske telefonske linije kroz uplatnice UNICEF-a, koje prispevaju uz julske račune za JKP „Informatiku.“ Svim zainteresovanim građanima omogućeno je da na već popunjenim uplatnicama dopišu željeni iznos donacije, te da plaćanje izvrše na šalterima pošte, odnosno banke po izboru.