Pokrajina sufinansira kratkoročne projekte sa 20 miliona dinara


Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević uručio je danas ugovore i rešenja po Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2016. godini.