Pokrajinska vlada i ove godine učestvovaće u finansiranju programa rada Ogranka SANU

Pokrajinska vlada i ove godine učestvovaće u finansiranju programa rada Ogranka SANU, Matice srpske i Matice slovačke, kroz realizaciju kapitalnih naučno istraživačkih projekata, podršku istraživačkoj i izdavačkoj delatnosti, organizovanju izložbi, okruglih stolova i učešće na međunarodnim konferencijama predstavnika ovih institucija. Ugovori o sufinansiranju programa za 2014.godinu, potpisani su danas u Vladi AP Vojvodine i uručeni predstavnicima ovih institucija.