Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici razmotrila podatke o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika

– Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici razmotrila podatke o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u školskoj 2017/18. godini i o realizaciji dvojezičke nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine.Osnovno obrazovanje i vaspitanje u AP Vojvodini ostvaruje se u 345 redovnih obaveznih osnovnih škola, koje pohađa 144.090 učenika, što je za 1.986 učenika (1.36%) manje nego prethodne školske godine.
Pored redovnih, osnovno obrazovanje se ostvaruje u 13 posebnih osnovnih škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, 21 osnovnoj muzičkoj školi, dve baletske škole, dve škole za osnovno obrazovanje odraslih, te u pet privatnih osnovnih škola i u jednoj privatnoj osnovnoj baletskoj školi.

U osnovnim školama na teritoriji AP Vojvodine, pored nastave na srpskom jeziku, nastava se ostvaruje i na još pet jezika: mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom. Učenicima je omogućeno i izučavanje mađarskog, slovačkog, rumunskog, rusinskog i hrvatskog jezika, kao i još šest jezika: ukrajinski, bunjevački, romski, bugarski, makedonski i češki, što je ukupno 11 jezika u okviru izborne nastave za predmet – Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture.

Dvojezička nastava na teritoriji Vojvodine se realizuje se u sedam lokalnih samouprava: u Novom Sadu, Subotici, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Vrbasu, Senti i Sremskim Karlovcima. Nastava se odvija na maternjim jezicima: srpskom, mađarskom i hrvatskom i na stranim jezicima: engleskom, nemačkom, ruskom i francuskom. U školskoj 2017/18. godini, dvojezičkom nastavom obuhvaćeno je 14 škola: 10 osnovnih škola i četiri gimnazije, sa ukupno 1.066 učenika, raspoređenih u 49 odeljenja.
Pokrajinska vlada, tokom 2017. godine, finansirala je osnovne i srednje škole koje realizuju dvojezičku nastavu u AP Vojvodini, u iznosu od 4.800.000,00 dinara.Pedagoški zavod Vojvodine radi proces evaluacije projekta dvojezičke nastave.