Pokrajinska vlada obeležila Dan ženskog preduzetništva


Dan ženskog preduzetništva Srbija je dočekala sa 60% nezaposlenih žena koje su radno sposobne. Danas je i u Pokrajinskoj vladi obeležen ovaj dan ali i održana diskusija na kojoj se razgovaralo o sveukupnom položaju žena u društvu.