Pokrajinska vlada odobrila dva miliona dinara Ogranku SANU u Novom Sadu


Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine odobrio je dva miliona dinara Ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu.
Sredstva su namenjena za naučno-istraživački rad, izdavačku delatnost, naučne tribine i predavanja, kao i opremu za priključenje na univerzitetsku mrežu.