Pokrajinska vlada podržala projekte izrade planova generalne i detaljne regulacije


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine opredelio je sedam miliona i šest stotina hiljada dinara za sufinansiranje dvanaest projekata izrade planskih dokumenata, planova generalne i detaljne regulacije. Resorni sekretar Slobodan Puzović danas je potpisao ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava kojima su odobrena sredstva na konkursu.