Pokrajinska vlada podržala projekte o naučnoj saradnji


Pokrajinska vlada i ove godine je finansijski podržala projekte međunarodne naučne saradnje. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će u 2014. godini sufinansirati 69 novih aktivnosti međunarodne saradnje, a za realizaciju novih prijava, kao i nastavak finansiranja već ugovorene međunarodne saradnje biće izdvojeno oko 50 miliona dinara.